با یک فیلتر اینستاگرام یک شخصیت Dungeons & Dragons ایجاد کنید

(a data-ga=”[[“Embedded Url”,”Internal link”,”https://lifehacker.com/the-best-which-____-are-you-instagram-filters-1840880902″,{“metric25″:1}]]” href=”https://lifehacker.com/the-best-which-____-are-you-instagram-filters- “)” “” چی ____ هستی “فیلترهای اینستاگرامهنوز هم قوی می شوند – حداقل با قضاوت بر تعداد شخصیت های دیزنی که در داستان های دوستانم دیده ام اخیرا. و همچنین جالب است بدانید که من در Taco Bell یک چالوپا خواهم بود ،تریناز این فیلترها آشکارا سرگرم کننده تر از عملی است. در واقع ، من فقط یکی از آنها را پیدا کردم که در واقع مفید است ، و این برای
Dungeons & Dragons، از همه چیز.

این فیلتر را آتش بزنید – که با بالا کشیدن پیدا خواهید کردحساب godzuki**** در دستگاه تلفن همراه خود ، روی “filterz“داستان ، و ضربه زدن به آن برای پیدا کردن آن” و شما قادر خواهید بود برای جمع کردن شخصیت کاملا جدید برای شخصیت بعدی خود Dungeons & Dragons
ماجراجویی در عرض چند ثانیه. مرتب سازی بر.

عکس: دیوید مورفییک مورد جالب از فیلتر Godzuki این است که شمارا دریافت نمی کنید تعداداز رول های شما ، فقط طیف وسیعی از مقادیر. همچنین به نظر نمی رسد که صحیح باشدD&D
قوانین را در نظر می گیرد – با استفاده از روش تولید شخصیت معمولی 4d6-drop-one ، اگر بتوانید نمره توانایی فوق العاده کم را بدست آورید ، سخت خواهد بود.

این یعنی چی؟ اگر می خواهید یک ایده کلی از شخصیت شما داشته باشید ، فیلتر عالی است. به عنوان مثال ، شاید این را بنویسم که می خواهم او بر اساس چگونگی پر شدن میله های فیلتر از استحکام کم ، اما خارق العاده و جذابیت خارق العاده ای برخوردار باشد. و از آنجا که فیلترهمچنین
به صورت تصادفی به شما می دهد تراز ، نژاد و کلاس ، شما اساساً همه چیزهایی را که برای شروع کار لازم دارید ، دارید – تا زمانی که حدس و منطقی برای نمرات واقعی توانایی خود ایجاد کنید. و از آنجا که در اینستاگرام هستید ، می توانید شخصیت جدید خود را با جهان به اشتراک بگذارید. شاید طرفداران شما حتی بتوانند در راه یافتن یک نام به شما کمک کنند.
اگر این همه احمقانه به نظر برسد ، می فهمم. خوشبختانه ، وب از منابع کمتری که می توانید برای خلق شخصیت استفاده کنیدشیوه ای قدیمی و قدیمی،دیجیتالی(و سپس مقداری

) ، و حتیاوه ، صبر کنید

1579039114961 1579039114961 ادامه مطلب

Leave a Comment