بهترین آگهی های رایگان برای دامپزشکان و پرسنل نظامی در روز جانبازان 2019

با نام تجاری FroYo ، جانبازان را با تخفیف افتخار می کند ، می گوید یک ایمیل واقعی که من از یک TCBY دریافت کردم ، زیرا ما در دنیای بی نهایت Jest-ass Futurama زندگی می کنیم ، جایی که پاداش خطر زندگی شما به نمایندگی از الیگارشی امپریالیست امپراطوری آمریکا مخروط 6 اونس رایگان است. منجمد…
ادامه مطلب

Leave a Comment