ترامپ و جانسون ، در صحنه جهانی صحبت می کنند ، در خانه درمورد مشکلات خود دقت کنید

بیست و یک محافظه کار به مخالفت قانون با مخالفان رأی دادند و آقای جانسون به سرعت آنها را از حزب خود بیرون کرد. آقای جانسون همچنین با رسوایی جدیدی که در مورد وی آویزان است ، دوباره به پارلمان باز خواهد گشت پس از گزارش یکشنبه تایمز از لندن …
ادامه مطلب

Leave a Comment