تماس های ترامپ با رهبران جهان آزاد است ، اما تعداد کمی از آنها دسترسی دارند

آقای ترامپ طبق گفته های مقامات سابق ، اغلب این بسته را نمی خواند ، که شامل جزئیات اساسی مانند آخرین باری است که دو رهبر صحبت کردند ، وضعیت روابط آنها ، هدف تماس ، آنچه آمریکا درخواست کرده است که lea …
ادامه مطلب

Leave a Comment