دنیای هنر یک پیشگام فراموش شده در موزه یهود قیام می شود

وقتی وارد یک نمایشگاه هنری می شوید نشانه خوبی نیست و بلافاصله شروع به نصب مجدد آن در سر خود می کنید. اما در برابر ادیث هالپرت و ظهور هنر آمریکایی ، این نمایشگاه را شلوغ و جذاب در موزه یهودی با پشتی جالب نکشید …
ادامه مطلب

Leave a Comment