دوچرخه سواری که به دلیل زدن ماشین موتور ترامپ اخراج شد ، در انتخابات ویرجینیا پیروز شد

تصویر: BRENDAN SMIALOWSKI / تصاویر GETTY

توسطنیکول گالوچی2017 – 11 – 06 11: 29: 29 UTC

شما ممکن است جولی بریزمن را به نام خود تشخیص ندهید ، اما یک فرصت خوب وجود دارد که شما او را به عنوان دوچرخه سواری که در ماه اکتبر در حال حرکت از موتور سیکلت دونالد ترامپ بود ، می شناسید. 950.

در حالی که خط اتومبیل رئیس جمهور یک شنبه در استرلینگ ، ویرجینیا از بریزمن عبور کرد ، چند وظیفه با استعداد دیده شدانگشت میانی خود را بالا می برد. با اطمینان در هواچندین بار به ترامپ اطلاع دهید که او درباره او چه حسی دارد.

عکسی که ژست جسورانه بریزمن را ضبط کرد ، به سرعت ویروسی شد وپس از گفتن ویاداره منابع انسانی در آکیما LLC ، که در آنجا به عنوان متخصص بازاریابی مشغول به کار بود ، درباره این حادثه ، ویاخراج شد.

در حال حاضر ، Briskman در حال پیشرفت است. روز سه شنبه شب ، ویانتخاب شدبرای خدمت در شورای نظارت بر شهرستان لودون در ویرجینیا او از سوسن ولپه جمهوریخواه فعلی هشت ساله کرسی را به دست آورد و اکنون نماینده منطقه آلگونکیان خواهد بود.

“دو سال پیش من به دلیل ایستادن در دستور کار دونالد ترامپ به سمت عقب نشینی اخراج شدم. اما اکنون همسایگان من در منطقه آلگونکیان از من حمایت کرده اند و دستور کار ترامپ را رد کردند ،” بریزمن ، 43 ، در مصاحبه ای به هافپوست گفت. “ما واقعاً در این کارزار سخت کار کردیم. این یک مسابقه سخت بود. من هیجان زده هستم که یک منطقه لودون ایجاد کنیم که برای همه کار کند.”

بازگشت 735 پس از اخراج بریزمن در پی عکس ویروسی ، او به هافپوست گفت كه: “از بعضی جهات ، من از همیشه بهتر عمل می كنم.”

وقتی دوباره در مورد ژست بحث برانگیز سؤال شد ، گفت: “من این کار را دوباره انجام می دادم” ، و واضح است که این اقدام وی مردم ویرجینیا را از حمایت از وی در این مسابقه منصرف نکرد.

بریزمن هیجان زده است که منطقه ای را که در آن زندگی می کرده است بیش از 43 سال ها از جمهوری خواه تا دموکرات ، منطقه ای که دقیقاً به همین دلیل اتفاق می افتد که کلوپ ملی گلف ترامپ را اداره کند.

او

“**********************************

” ************* ” واشنگتن پست
“دو سال گذشته کاملاً سوار بوده است. اکنون ما در حال کمک به پرت کردن لودون آبی هستیم.”

“آیا این عدالت شیرین نیست؟” او پرسید. و جواب کاملاً واضح است.

1073391 بیشتر بخوانید

Leave a Comment