شرکت سرمایه گذاری با محوریت بازی Bitkraft حداقل 140 میلیون دلار برای صندوق دوم خود بسته می شود

ورزش ها ، بازی های ویدئویی و نوآوری هایی که به آنها امکان می دهد اکنون یک فضای مرکزی را در بافت فرهنگی و تجاری دنیای فناوری اشغال می کنند. برای شرکت سرمایه گذاری Bitkraft Esports Ventures ، افزایش بهره به معنای فرصتی گسترده برای سرمایه گذاری در ب …
ادامه مطلب

Leave a Comment