مدل های جدید آب و هوایی نشان می دهد که ابرها می توانند توافق پاریس را به هم بزنند

دانشمندان آخرین مدل های آب و هوا نشان می دهند که جهان حتی بیشتر از آنچه قبلاً تصور می کردیم ، گرم می شود. در یک مطالعه جدید که در ژئوفیزیک نامه های تحقیقات ژئوفیزیک منتشر شده است ، محققان حساسیت بیش از دوازده مدل جدید آب و هوایی را مورد بررسی قرار دادند. اگر مدل…
ادامه مطلب

Leave a Comment