وب تاریک در این ماه 20 ساله می شود. از نقاط مهم بازار سیاه گرفته تا تسهیل بهار عربی ، در اینجا چگونگی تغییر جهان است.

    

                                    

                

                                         

آرون هولمز                                                                                                                                                                                                              

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              The dark web turns 20 this month. From black market hotspots to facilitating the Arab Spring, here's how it changed the world.                                                                                                                                                                                                       وب تاریک می چرخد ​​20 این ماه & mdash؛ در اینجا چگونه جهان را تغییر داده است – Business Insider                                                                                                                                                                                               (*************************                 

                                                                                                                   

                                

وب سایت تاریک – که توسط افراد غیرقانونی ، دگراندیشان و هکرها برای به اشتراک گذاری اطلاعات بدون بررسی استفاده می شود – خواهد شد 03 سالهای این ماه.                                                                                                                                                                                                                                              (****************************                                                                                            (****************************                  
87521 ادامه مطلب (*********************************

Leave a Comment