چه کسی در طول انتخابات مسئول است؟

کپی رایت تصویر تصاویر جهان فقط به دلیل پایان یافتن انتخابات متوقف نمی شود – می تواند یک بحران بین المللی ، یک اداره در یک بانک ، جاری شدن سیل یا شیوع بیماری ایجاد کند. بنابراین چه کسی وظیفه خود را در حالی که سیاستمداران دنباله مبارزات انتخاباتی هستند قرار می دهد؟ چه اتفاقی می افتد …
ادامه مطلب

Leave a Comment