چگونه می توان Trump را در مهاجرت ضرب و شتم کرد

سؤال اساسی مطرح می شود: آیا افراد در مواجهه احساس امنیت می کنند و به جای اینکه با اضطراب و ترس واکنش نشان دهند ، از آن درس می گیرند؟ در حال حاضر ، ما از میلیون ها آمریکایی می خواهیم که مهاجرت بالا را بپذیرند ، در حالی که آنها در حال حاضر با حداکثر زندگی من …
ادامه مطلب

Leave a Comment