کلاه ایمنی WWI فقط به عنوان محافظ در برابر انفجارهای سربار مانند کلاه ایمنی مدرن

تحقیقات جدید نشان می دهد كه كلاه های مورد استفاده در جنگ جهانی اول ، سربازان را در برابر انفجار توپخانه های سربار محافظت می كنند ، و همچنین كلاه ایمنی مدرن ، كلاه ایمنی فرانسه ، در عمل بهتر عمل می كرد. با شروع جنگ جهانی اول ، سربازان کلاه ایمنی نمی پوشیدند. …
ادامه مطلب

Leave a Comment