اگرچهاینستاگرامبه تنهایی پروفایل ها را به یک گالری تصاویر کم و بیش جالب تبدیل می کند ، حقیقت این است که برای بسیاری از کسانی که از این سکو برای ارتقاء کارهای خود استفاده می کنند یا تمرکز خاصی روی عکاسی هنری دارند ، اما نمی خواهندوب سایت اختصاصی برای نشان دادن عکس های خود به جهان، شبکه اجتماعی عکاسی می تواند یک نقطه شروع باشد.

با این حال ، سفارشی سازی اینستاگرام غیرقابل استفاده است: پروفایل ها برای همه یکسان است ، حتی برای حساب های تأیید شده متمرکز بر عکاسی ، بنابراین هنگام استفاده از سیستم عامل به عنوان یک تخته سنگ برای ارتقاء ، کاملاً محدود است. محتوا و این جایی است که وب سایتهایی که اجازه می دهندنمایه اینستاگرام را به گالری قابل تنظیم تبدیل کنندCómo convertir tu Instagram en una galería web impresionante فراتر از آنچه شبکه عکاسی فیس بوک ارائه می دهد ، بدون نیاز به برنامه نویسی یا ساختن وب سایت از ابتدا.

به این معنا ،به نظر می رسد Zineبه این نکته رسیده است: روشی برای استفاده ارائه می دهد اینستاگرام برای ایجاد گالری که بصورت خودکار بروزرسانی شده و حتی به شما امکان می دهد از دامنه خود استفاده کنید. نکته جالب این است که ، در واقعیت ، آینه ای از محتوای اینستاگرام است. برای استفاده از آن باید وارد شویدورود به سیستم
با اعتبار اینستاگرام ما ،تا گالری تولید شده از طریق Zine نمایه ما باشد.

در حال حاضر ، بله ، فقط به صورت یک برنامه وب است ، بنابراین می تواند جالب باشد اگر بخواهیم از اینستاگرام و عکس هایی که در آنجا بارگذاری می کنیم استفاده کنیم تا یک گالری با لمس شخصی تولید کنیم. برای همه کسانی که اینستاگرام را به یک سایت تبلیغاتی تبدیل کرده اند ، به نظر می رسد که Zine نقطه شروع خوبی برایاست که ارائه می دهد () بهبپیوندید Insgragram با سایر خدمات.