Capital One پس از نقض داده ، رئیس امنیت را جایگزین می کند

سرمایه یکچهار ماه پس از افشای نقض گسترده داده هامربوط به سرقت داده های حساسبیش از 11 میلیون مشتری.

سخنگوی سرمایه یک خبر را از طریق ایمیل به TechCrunch تأیید کرد.

سخنگوی گفت: “مایکل جانسون از سمت خود به عنوان مدیر ارشد امنیت اطلاعات در حال انتقال است تا به عنوان معاون رئیس جمهور ارشد و مشاور ویژه متعهد به امنیت سایبر فعالیت کند.”

مایک ایسون ، که به عنوان مدیر ارشد اطلاعات برای بخش بانکی تجاری شرکت فعالیت می کرد ، جانسون را به عنوان رئیس امنیت موقت سایبر جایگزین کرد در حالی که یک جایگزین دائمی پیدا می شود.

وال استریت ژورنالبرای اولین بار خبررا گزارش داد.

Capital One در ادامه به ارزیابی پیامدهای نقض اطلاعات ژوئیه خود می پردازد ، که نشان داد هکر میلیون ها داده درخواست کارت اعتباری را بین 100 و ​​2005 از مشتریانی که متقاضی کارت اعتباری هستند. داده های به دست آمده همچنین شامل نام ، آدرس ، آدرس پستی ، شماره تلفن ، آدرس ایمیل ، تاریخ تولد و درآمد خود گزارش شده و همچنین نمرات اعتباری و حدود اعتبار است.

پیج تامپسون ، ساكن سیاتل ، پس از افشاگری توسط (FBI) تحت بازداشتبود. متهم به ورود به محیط ابری مبتنی بر غول بانکی است. تحقیقات بعدی نشان داد که هکر ادعا شده و کارمند سابق سرویس وب آمازون ممکن است داده های حساس شرکتها را در سایر شرکتها از جمله وزارت حمل و نقل وودافون ، فورد و اوهایو بدست آورده باشد.

این هفته گزارش شد که تامپسون
از زندان بازداشت می شود ، تا زمان محاکمه.

11573144068 ادامه مطلب

Leave a Comment