Google ایندکس کردن صفحات وب را در Flash متوقف می کند

چی شد؟

اتصال اولیه بین شبکه Cloudflare و سرور وب مبدا به پایان رسیده است. در نتیجه ، صفحه وب نمایش داده نمی شود.

چه می توانم بکنم؟

اگر بازدید کننده این وب سایت هستید:

لطفا چند دقیقه ی دیگر دوباره سعی کنید.

اگر شما صاحب این وب سایت هستید:

با ارائه دهنده میزبانی خود تماس بگیرید و به آنها بگویید سرور وب شما در حال تکمیل درخواست ها نیست. خطایی 522 به این معنی است که این درخواست توانست به سرور وب شما متصل شود ، اما این درخواست تمام نشد. محتمل ترین علت این است که چیزی در سرور شما منابع شلیک می کند.اطلاعات عیب یابی اضافی در اینجا.

بیشتر بخوانید

Leave a Comment