Google می خواهد ظرف دو سال پشتیبانی از کوکی های شخص ثالث در Chrome را پایان دهد

                                        

                                                                                         

                                                TechCrunch اکنون بخشی ازخانواده Verizon Mediaاست.                                                 ما (Verizon Media) و همکارانمان برای دستیابی به دستگاه شما ، پیکربندی کوکی ها و استفاده از داده های شما از جمله موقعیت جغرافیایی خود ، برای رضایت شما ، ارائه تبلیغات مربوطه و اندازه گیری آنها ، به رضایت شما نیاز داریم. بهره وری.                                                     Verizon Media همچنین تبلیغات مربوطه را روی محصولات شرکای ما پخش خواهد کرد.                                                                                                     بیشتر بدانید                                                                                            

                                                                             

                                                

چگونه Verizon Media و همکاران ما تجربیات تبلیغاتی بهتری را ارائه می دهند

                                                

                                                    برای اینکه تجربه کاربری بهتری را در اختیار شما قرار دهیم ، می خواهیم تبلیغات مربوطه را برای شما ارائه دهیم که برای شما مفیدتر باشد. به عنوان مثال ، هنگامی که شما به دنبال یک فیلم هستید ، از داده های جستجوی شما و مکان شما برای نمایش نزدیکترین سینماها استفاده می کنیم. ما همچنین از این اطلاعات استفاده می کنیم تا تبلیغاتی را برای فیلم های مشابه که ممکن است در آینده برای شما جذاب باشد به شما نشان دهیم. مانند Verizon Media ، شرکای ما نیز می توانند تبلیغاتی را نشان دهند که معتقدند متناسب با علایق شما هستند.                                                 

                                                

                                                    اطلاعات بیشتری در مورد چگونگیVerizon Media جمع آوری و استفاده از داده هاو نحوه استفاده ماشرکا داده ها را جمع آوری و استفاده می کنند.                                                 

                                            

                                                                                                              

                                                    “مجاز” را انتخاب کنید تا به Verizon Media و شرکای ما اجازه استفاده از داده های شما یا “مدیریت گزینه ها” را بدهید تا در لیست شرکای ما و گزینه های خود مشورت کنید.                                                                                      نکته:برای صرفه جویی در این گزینه ها وارد سیستم شویدو از تکرار این روش در تمام دستگاه های خودداری کنید.                                                                                  شما همیشه می توانید تنظیمات برگزیده خود را در Verizon Media

حفظ کنید.                                                                                                                                                       

                                    
ادامه مطلب

Leave a Comment