[vc_row][vc_column][vc_column_text]

نویسنده سطح معمولی

پیش نیاز: ندارد

 • دستمزد هر 1000 بازدید از مقالات : 10 هزار تومان
 

نویسنده سطح 2

پیش نیاز:  20 هزار بازدید در سایت

 • دستمزد هر 1000 واژه : 30 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 10 هزار تومان

نویسنده سطح 3

پیش نیاز: حداقل 100 مطلب – 100 هزار بازدید کلی

 • دستمزد هر 1000 واژه : 60 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 15 هزار تومان
 • دستمزد هر عکس : 1000 تومان

نویسنده سطح 4

پیش نیاز: حداقل 150 مطلب – 150 هزار بازدید کلی

 • دستمزد هر 1000 واژه : 70 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 15 هزار تومان
 • دستمزد هر عکس : 1000 تومان

نویسنده سطح 5

پیش نیاز: حداقل 200 مطلب – 500 هزار بازدید کلی

 • دستمزد هر 1000 واژه : 90 هزار تومان
 • دستمزد هر 1000 بازدید : 20 هزار تومان
 • دستمزد هر عکس : 2000 تومان