The Morning After: کنگره جهانی موبایل 2020 رسماً لغو می شود

تمام شد. ضروری خاموش است در نتیجه خاموش شدن ، Essential می گوید دیگر به روزرسانی امنیتی یا پشتیبانی مشتری از تلفن ضروری نخواهید داشت. علاوه بر این ، نیوتن نامه ، که ضروری هنگام خرید برنامه نویس CloudMagic i …
ادامه مطلب

Leave a Comment