ما در وبسایت نوآوری های روز به دنبال نویسندگان با ذوق و خلاقی هستیم که به صورت دورکاری تولید محتوا کنند.

شرایط کار:

دستمزد و حقوق

دستمزد در نوآوری های روز به صورت تدریجی بالا میرود. هم از طریق ارسال مقالات بیشتر و هم از طریق افزایش بازدید مقالات.

لیست کامل دستمزد ها را در لینک زیر مطالعه کنید:

موضوعات مقاله ها

در موضوعات زیر میتوانید به انتخاب خود به صورت روزانه محتوا تولید کنید:

تجارت و اقتصاد
تکنولوژی